Materiály ke studiu

1. téma: Obsah, pojetí a struktura manažerského účetnictví

2. téma: Členění nákladů a rozhodování

3. téma: Alokace nákladů

4. téma: Kalkulace plných a variabilních nákladů

5. téma: Kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám

6. téma: Systém plánů a rozpočtů

7. téma: Rozhodování na existující kapacitě

Vzorové příklady