prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

InSIS

Pedagogická činnost

Jsem vyučujícím základních kurzů katedry na bakalářském a magisterském studiu Manažerské účetnictví I. a II. (1MU305 a 1MU403), modulu Controlling a finanční řízení francouzského diplomu MBA, který při VŠE zajišťuje Francouzsko-český institut řízení ve spolupráci s Univerzitou Jean Moulin v Lyonu. Vyučuji též v programu MBA na ISBM.

Zahraniční vztahy

Za dlouhodobé působení hostujícího profesora (Univerzita Paříž 1 – Sorbonne Panthéon) a za dlouhodobou spolupráci s francouzskými univerzitami jsem byla v roce 2019 oceněna francouzským státním vyznamenáním, rytířem Řádu akademických palem.

 

 

Vědeckovýzkumná činnost

Dlouhodobě jsem se podílela na řešení celé řady výzkumných projektů, a to zejména projektů Grantové agentury ČR, dále i dvou projektů s mezinárodní účastí. Byla jsem členem jednoho z řešitelských týmů dlouhodobého záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE „Rozvoj finanční a účetní teorie z interdisciplinárního hlediska“, v poslední době jsem byla zapojena jako konzultant do projektu „Institucionální podpora vědy“ na VŠE, do projektů Interní grantové agentury.

Vztah k praxi a profesi

Věnuji se poradenské činnosti v oblasti controllingu, nástrojů a výkaznictví hodnotového řízení, lektorské činnosti pro profesní vzdělávací společnosti.

Nejvýznamnější publikace

  • FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav, PETERA, Petr. Manažerské účetnictví. Nástroje a metody, 3. a 3. upravené vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2019, 2020, 414 s.
  • KRÁL Bohumil a kol.: Manažerské účetnictví, 4. rozšířené a aktualizované vydání, Praha, Management Press, 2018, 792 s.
  • FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav, PETERA, Petr. Manažerské účetnictví. Nástroje a metody, 2. vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2015. 404 s.
  • FIBÍROVÁ Jana, ŠOLJAKOVÁ Libuše, WAGNER Jaroslav: Manažerské účetnictví. Nástroje a metody, 1. vyd. Praha, ASPI, 2011. 391 s.
  • FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ Libuše:. Reporting. 3. rozšíř. a aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 221 s.
  • KRÁL Bohumil a kol.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2010, 3. doplněné a aktualizované vydání, 660 str.
  • FIBÍROVÁ Jana, ŠOLJAKOVÁ Libuše, WAGNER Jaroslav: Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha, ASPI, 2007, 432 s.
  • ŠOLJAKOVÁ Libuše, KRÁL Bohumil, FIBÍROVÁ Jana, WAGNER Jaroslav: Slovník účetních pojmů. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, 314 s.
  • FIBÍROVÁ Jana, ŠOLJAKOVÁ Libuše: Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. 1. vyd., Praha, ASPI, 2005, 264 s.