Ing. Gabriela Hlisnikova

InSIS

Pedagogická činnost

Vyučuji kurz 1MU400 Manažerské účetnictví s využitím nástrojů Business Intelligence (BI).

Vědeckovýzkumná činnost

V letech 2014 – 2017 jsem byla projektovým manažerem zájmového sdružení právnických osob Hradecký IT klastr (HIT Klastr). Toto sdružení reprezentovalo právnické osoby se sídlem nebo místem podnikání na území Královéhradeckého, které podnikali v odvětvích informačních technologií, vysoké školy, střední školy a nestátní neziskové organizace, které se těmito technologiemi zabývají. Sdružení mělo formu klastrové kooperace s cílem zajistit členům zvýšení konkurenceschopnosti a inovací. Mojí rolí byla koordinace vědecko-výzkumných projektů z oboru informačních technologií.

Vztahy s praxí

Od roku 1996 působím jako vedoucí konzultant pro oblast controllingu, business intelligence a vývoje software na míru ve společnosti GIST, s.r.o.. Byla jsem u zrodu a postupného rozvoje divize zaměřené na podporu rozhodování manažerů informacemi. Hned v začátcích jsme se rozhodli konkurovat nejen kvalitním softwarovým nástrojem, ale zejména profesionální konzultační činností, která dá nástroji tu správnou náplň a praktickou využitelnost při každodenním řízení firmy. A toto se stalo mojí hlavní rolí. Své konzultační dovednosti a znalosti poskytuji nejen svým zákazníkům, ale jako člověk zodpovědný za rozvoj znalostí naších konzultantů i svým služebně mladším kolegům.