Ing. Aneta Křehnáčová

InSIS

Pedagogická činnost

Od roku 2018 se podílím na vedení cvičení z předmětu 1MU305 Manažerské účetnictví I., který je určen všem studijním oborům zajišťovaným Fakultou financí a účetnictví. Dále vedu cvičení z předmětu 1MU211 Manažerské účetnictví určeného pro studijní obor Podniková ekonomika a management, který zajišťuje Fakulta podnikohospodářská.

Vědeckovýzkumná činnost

Jsem absolventkou magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze a již od roku 2016 spolupracuji s Katedrou manažerského účetnictví. Podílela jsem se na výzkumných projektech „Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků – trendy a nejlepší praxe“, „Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem“ a „Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace“. Dále vypomáhám při aktualizaci publikací, jejichž autory jsou ostatní členové Katedry manažerského účetnictví.