Ing. Aneta Křehnáčová

InSIS

Pedagogická činnost

Od roku 2018 se podílím na vedení cvičení z předmětů „1MU305 Manažerské účetnictví I.“ a „1MU211 Manažerské účetnictví“. Jedná se o kurzy, které jsou povinné pro všechny studijní obory zajišťované Fakultou financí a účetnictví, resp. pro obor Podniková ekonomika a management zajišťovaný Fakultou podnikohospodářskou.

Od roku 2019 dále vedu cvičení z volitelného předmětu „1MU306 Praktika na počítači z manažerského účetnictví I.“, který prohlubuje a rozšiřuje poznatky ze základních kurzů manažerského účetnictví.

Vědeckovýzkumná činnost

Jsem absolventkou magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze a již od roku 2016 spolupracuji s Katedrou manažerského účetnictví na řešení různých vědecko-výzkumných projektů. Konkrétně jsem se podílela na projektech „Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků – trendy a nejlepší praxe“, „Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem“ a „Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace“.