Publikace

Významným prostředkem prezentace pedagogické a vědeckovýzkumné práce členů katedry jsou publikační výstupy. S ohledem na obrovský rozsah publikačních výstupů (podrobné informace naleznete u jednotlivých členů katedry) zde uvádíme pouze nejvýznamnější knižní tituly, vydané po roce 2000; ty se využívají nejen ve výuce na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale také na ostatních ekonomicky zaměřených fakultách a oborech v České republice, na slovenských vysokých školách, v profesním vzdělávání účetních a auditorů obou zemí a jako praktické pomůcky při implementaci manažersky orientovaných systémů řízení v podnicích.

Nejvýznamnější knižní tituly, vydané po roce 2000
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 4. rozšířené a aktualizované vydání.
(vydání určené pro potřeby vysokoškolského vzdělání). Praha, Management Press, 2018, 791 stran, ISBN 978-80-7261-568-1 (další autoři FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav, ZRALÝ, Martin, MATYÁŠ, Ondřej, MENŠÍK, Michal, PETERA, Petr)
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 2. rozšířené vydání.
(vydání určené pro potřeby profesního vzdělávání Svazu účetních a Komory auditorů ČR).
Praha, Management Press, 2005, 475 stran, ISBN 80-7261-131-3 (další autoři ŠOLJAKOVÁ, Libuše, FIBÍROVÁ, Jana, WAGNER, Jaroslav, MENŠÍK, Michal)
Fibírová Jana, Šoljaková Libuše, Wagner Jaroslav, Petera Petr: Manažerské účetnictví – nástroje a metody, 3. vydání

Praha, Wolters Kluwer 2019, 416 s.

ŠOLJAKOVÁ, Libuše: Strategicky zaměřené manažerské účetnictví.
Praha, Management Press, 2009, 208 stran, ISBN 978-80-7261-199-7
WAGNER, Jaroslav: Měření výkonnosti – Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti.
GRADA, 2009, 256 stran, ISBN 978-80-247-2924-4
ŠOLJAKOVÁ, Libuše, FIBÍROVÁ, Jana: Reporting – 3. rozšířené a aktualizované vydání.
GRADA, 2010, 224 stran, ISBN 978-80-247-2759-2