Členové katedry

Vedoucí katedry

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Sekretářka katedry

Daniela Holá

Profesoři
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Docenti
doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

Odborní asistenti

Ing. Kateřina Knorová, Ph.D., MBA

Ing. Aneta Křehnáčová

Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.

Ing. Petr Petera, Ph.D.

Externí spolupracovníci

Ing. David Borges

Ing. David Čech

Ing. Michal Menšík, Ph.D.

Ing. Michal Petrman

Ing. David Špičák

Interní doktorandi

Ing. Anita Golovkova

Ing. Vladislav Hetfleiš

Ing. Josef Krupička

Feng Xiao