Ing. Kateřina Knorová, Ph.D., MBA

InSIS

Pedagogická činnost
Podílím se na výuce cvičení kurzu Manažerské účetnictví I. (1MU305/1MU211). Dále vyučuji v kurzech Management Accounting a Performance Measurement pro anglické studijní programy a zahraniční výměnné studenty (1MU510/1MU364/3BE316).

Vedu cvičení Metodologického semináře (1FU191) pro první ročník studentů bakalářského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

Vědeckovýzkumná činnost
Jsem absolventkou doktorského studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze a postgraduálního programu MBA organizovaného VŠE ve spolupráci s univerzitou Jean Moulin v Lyonu.

Ve své výzkumné činnosti se věnuji zejména problematice měření výkonnosti s důrazem na principy řízení nižší a střední úrovně managementu a jejich propojení na výkonnost firmy jako celku. Dále se zabývám otázkami propojení systémů měření výkonnosti a systémů odměňování a posouzení jejich následného vlivu na motivaci manažerů a zaměstnanců.

Vztahy s praxí
Od roku 2000 do roku 2008 jsem působila v odděleních controllingu – nejprve ve společnosti Danone, posléze ve společnosti Eurotel (Téléfonica O2), kde jsem od roku 2004 zastávala manažerské pozice. Od roku 2004 spolupracuji s profesními vzdělávacími organizacemi v rámci lektorské činnosti. Vyučuji v MBA programech, v kurzech pro Komoru auditorů ČR a v dalších profesních seminářích.