Ing. Kateřina Knorová MBA

InSIS

Pedagogická činnost
Od zimního semestru 2014/2015 se podílím na výuce cvičení kurzu Manažerské účetnictví I.

Vědeckovýzkumná činnost
Jsem absolventkou magisterského studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze a postgraduálního programu MBA organizovaného VŠE ve spolupráci s univerzitou Jean Moulin v Lyonu. Ve své výzkumné činnosti se zabývám problematikou informační podpory řízení výkonnosti a její motivační funkcí s důrazem na principy řízení nižší a střední úrovně managementu a jejich propojení na výkonnost firmy jako celku.

Vztahy s praxí
Od roku 2000 do roku 2008 jsem působila v odděleních controllingu – nejprve ve společnosti Danone, posléze ve společnosti Eurotel (Téléfonica O2), kde jsem od roku 2004 zastávala manažerské pozice. Od roku 2004 spolupracuji s Controller institutem jako lektor na controllingových seminářích.