doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

InSIS

Pedagogická činnost
Garantuji a vyučuji předměty 1MU493 Performance Management (pro program MIFA), IP_410 Managerial Accounting (pro program IB), 1MU307 Účetnictví pro měření výkonnosti a 1MU363 Accounting for Performance Measurement. Dále přednáším v kurzu 1MU211 Manažerské účetnictví. Vyučuji též v programu MBA na ISBM. Jsem garantem kurzu celoživotního vzdělávání Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku.

Vědeckovýzkumná činnost
Ve své vědeckovýzkumné činnosti se věnuji zejména problematice využití účetních informací pro měření výkonnosti podnikatelských subjektů a využití manažerského účetnictví pro strategické řízení podniku.

Vztah k praxi a profesi
Věnuji se lektorské činnosti pro Seminaria, Komoru auditorů ČR a VOX.

Nejvýznamější publikace

WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-2924-4.

FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav, PETERA, Petr. Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 404 s. ISBN 978-80-7478-743-0.

PETERA, Petr, WAGNER, Jaroslav. Human resources disclosure among companies in Czechia. Social Responsibility Journal [online]. 2017, roč. 13, č. 4, s. 743–761. ISSN 1747-1117. DOI: 10.1108/SRJ-07-2017-0123.