Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku

Katedra manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze otevírá od listopadu 2024

dvousemestrální vzdělávací kurz „Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku“.

Tento program je určen pracovníkům na manažerských pozicích i controllerům. Je přínosný pro všechny, kteří pracují s výstupy z informačních a účetních systémů a potřebují porozumět jejich skutečnému obsahu a významu pro řízení firmy; ať již jsou zodpovědní za jejich přípravu či při své práci výstupy controllingu využívají pro manažerské řízení a analýzu svěřených oblastí.

Cílem programu je objasnit, jak je možné využít controllingové informace při řešení klíčových manažerských otázek:

  • Jak transformovat strategické cíle do výkonnostních úkolů?
  • Jak stanovit pravidla řízení nákladů a ziskovosti produktů?
  • Jak vyhodnocovat efektivnost podnikových procesů a činností?
  • Jak přitom zachovat likviditu a finanční zdraví podniku?

Jaké jsou hlavní přednosti nabízeného vzdělávacího programu?

  • Ucelenost a komplexnost díky dvousemestrální prezenční formě.
  • Garance odbornosti a profesionality zkušených vysokoškolských pedagogů.
  • Kombinace prakticky zaměřeného výkladu s řešením případových studií a příkladů z praxe, které problematiku a její manažerské využití srozumitelně ilustrují.
  • Prostor pro týmovou diskuzi, aktivní zapojení účastníků a vzájemné sdílení zkušeností.
  • Získání osvědčení podle Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 60 celoživotní vzdělávání.

Podrobněji o kurzu: