Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.

InSIS

Pedagogická činnost
Vyučuji kurz 1MU409 Controlling v neziskových organizacích. Z dalších kurzů se podílím zejména na výuce kurzu 1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví a 4IT494 – Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting. Dále vyučuji na kurzu IP_410 Management accounting, který je určen studentům programu International Business, a na kurzu Managerial Accounting určeného pro studenty programu Joint Degree Programme Finance and Accounting for Common Europe. Podílel jsem se na vybudování kurzu 1MU408 Exekutivní informační systémy a anglické verzi kurzu 1MU407 Strategic management accounting určeného pro studenty programu CEMS Master in International Management.

Vědeckovýzkumná činnost
Nejvíce se věnuji tématům manažerských řídicích systémů (management control systems), a to zejména v oblasti řízení neziskových organizací, a dále obecně optimalizaci finančně-administrativních procesů v neziskovém sektoru. Dalšími tématy jsou controllingové informační systémy a téma strategického řízení a jeho informační podpory. „Koníčkem“ v oblasti vědy a výzkumu je historie manažerského účetnictví se zaměřením na systém vnitropodnikového účetnictví firmy Baťa v letech 1894 až 1939.

Publikační činnost
Nejvíce se věnuji tématům informační podpory řízení v neziskovém sektoru. Jsem spoluautorem vysokoškolských skript Controlling nevládních neziskových organizací, Performance management – cases and exercises a knižní publikace Manažerské účetnictví.Aktuální soupis mé publikační činnosti naleznete v publikační databázi VŠE.

Zahraniční vztahy
V roce 2004 jsem absolvoval dvouměsíční stáž na Jesse H. Jones Business School, RICE University, Houston, TX, USA, v roce 2005 tříměsíční stáž na Department of Business Studies, Uppsala University ve Švédsku, a v roce 2006 pětiměsíční stáž v Centre de Recherche Magellan de l’Institut d’Administration des Enterprises na Université Jean Moulin Lyon, Francie.

Vztahy s praxí
Od roku 2003 do roku 2008 jsem působil jako konzultant pro oblast plánování a rozpočtování a implementace exekutivních informačních systémů ve společnosti Inekon Systems, s. r. o. Od roku 2008 jsem pracoval pro společnost Člověk v tísni, o. p. s., jako finanční manažer pro misi v Afgánistánu. Nyní v Člověku v tísni působím jako člen dozorčí rady. Od roku 2011 pracuji v České filharmonii jako ekonomicko-provozní náměstek. Působím jako lektor v Komoře auditorů ČR v rámci profesního vzdělávání auditorské profese, v Prague International Business School v studijních programech MBA a ve vzdělávací společnosti Seminaria školím témata související s řízením neziskových organizací.