Reference účastníků

Proč jste si kurz vybral?

V minulosti jsem absolvoval komerční kurzy manažerského účetnictví zaměřené na kalkulace a reporting a témata mě velmi zaujala. Přitom jsem si však jasně uvědomil, že si problematika manažerského účetnictví zasluhuje větší časový prostor a objasnění širších souvislostí. Nejsem ekonom, mám technické vzdělání a při výkonu mé funkce řízení výrobního podniku mi tyto kompetence chybí. Když jsem se dozvěděl o možnosti přihlásit se na dvousemestrální kurz CŽV „Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku“ na VŠE, neváhal jsem příliš.

Jak byla Vaše očekávání naplněna?

Dostalo se mi nejen uceleného výkladu, ale i možnosti konzultace se skvělými odborníky a pedagogy. Diskuze s ostatními účastníky kurzu, kteří přichází z různých odvětví, přispěla k obecnému poznání situace a úrovně controllingu v jiných podnicích.

V čem byl pro Vás kurz přínosný?

Kurz díky svému časovému rozsahu a kvalitě pedagogů poskytuje souvislý vhled do manažerského účetnictví od jeho historie po současný vývoj a trendy. Na počátku kurzu jsou zajímavým způsobem prezentovány principy účetního pohledu na svět, což umožňuje přivést účastníky kurzu na podobnou startovací čáru.

Forma dvoudenních bloků dává dostatečný prostor pro seznámení se s teoretickými základy i s jejich praktickou aplikací a umožňuje procvičení na příkladech a případových studiích.

Vypracování závěrečné práce na konkrétní téma z mého podniku a její konzultace s nejlepšími odborníky v této zemi mi přineslo důležitý fundament pro optimalizaci procesů v podniku, pro který pracuji.

Co považujete za jeho hlavní výhody?

Komplexnost výkladu a délka kurzu.

Během trvání kurzu se navazují odborné kontakty nejen mezi účastníky a pedagogy, ale díky jeho délce se dobře poznají i účastníci navzájem. Tyto vazby se zpravidla udržují i po skončení kurzu, nezanedbatelná je i společenská stránka.

Nedostižný poměr „cena vs. výkon“ v porovnání s komerčními kurzy.

Výuka probíhá v úžasném akademickém prostředí v areálu VŠE v centru Prahy.

Ing. Luboš Sokol
Executive Manager
AXIMA, spol. s r. o.

 


Od jisté doby se snažím pouze o věci, které mají smysl. Nepouštím se tedy již principiálně tolik do akcí, které již na první pohled tomuto jednoduchému kritériu nevyhovují. Samozřejmě je možné udělat chybu, pokud je dělení činností na smysluplné a ty druhé, řešeno pouze subjektivním pohledem.

Mnoho subjektivních pohledů, které však mají stejný výsledek, lze však považovat za určující objektivum. Proč to říkám, je zcela jasné. Moje spokojenost s kurzem celoživotního vzdělávání na katedře MU VŠE v Praze je podpořena i spokojeností mých kolegů z kurzu a to zcela jednoznačným způsobem. Pokud bych měl vyzvednout několik věcí, které pro mě měly zásadní význam, pak je to nejen získání informací od skutečných kapacit, ale hlavně možnost s těmito lidmi vést odbornou diskusi. Tříbení názorů a praktická zaměřenost kurzu na podstatné a aktuální otázky řízení společností je nepochybně také významná přidaná hodnota.

V neposlední řadě je důležitá ještě jedna zásadní věc. Nikdo z nás neví úplně všechno. Při vzniku problému dohledáváme potřebné informace v odborné literatuře, z webových portálů a novinových článků. Většina autorů příslušné problematiky však pochází právě z okruhu lidí, kteří se podílejí na chodu tohoto kurzu a na které mám nyní již přímé spojení. Dnešní doba opticky zkracuje vzdálenosti a hranice úspěchu a neúspěchu, je nebezpečně blízko sebe. Kvalitní informační a znalostní podpora napomáhá tomu, abychom se po hranici, která rozděluje úspěch a krach, pohybovali s mnohem větší jistotou a nonšalancí. Po absolvování tohoto kurzu mám dobrý vnitřní pocit, že jsem pro úspěch, v souladu s úvodem tohoto mého hodnocení, udělal krok, který měl velký smysl.

Petr Kotouč
Ředitel společnosti EK Eko Real Benešov, spol. s.r.o.
krizový manažer