Seminar for Ph.D. students and young researchers: „The role of the cooperation with the reviewer in the preparation of scientific publications“

Lektor: prof. Tomasz Wnuk-Pel, katedra účetnictví, Univerzita v Lodzi (Polsko)

Čas a místo: úterý 3. května 2022, 16:15 – 17:45, místnost SB229

Pro bližší informace kontaktujte doc. Jaroslava Wagnera (wagner@vse.cz)

Lecturer: Prof. Tomasz Wnuk-Pel, Department of Accounting, University of Lodz (Poland)

Date and place: Tuesday 3 May 2022, 16:15 – 17:45, room SB229

For further information, contact Prof. Jaroslav Wagner (wagner@vse.cz)

 

O Tomášovi

Tomáš Wnuk-Pel je profesorem na katedře účetnictví Univerzity v Lodzi a autorem nebo spoluautorem řady knih a vědeckých článků zaměřených na inovace a aplikace v oblasti manažerského účetnictví a controllingu. Také se v této oblasti intenzivně věnuje poradenství a vzdělávání. Je členem European Accounting Association a členem řídicího výboru Asia-Pacific Management Accounting Association.

About Tomasz

Tomasz Wnuk-Pel is a professor at the Department of Accounting at the University of Lodz and the author or co-author of numerous books and scientific articles focusing on management accounting and controlling innovations and applications. He is also deeply involved in consulting and training activities in this field. He is a member of the European Accounting Association and a member of the Management Board of the Asia-Pacific Management Accounting Association.