Lektoři

Všichni lektoři jsou zkušení pedagogové z Vysoké školy ekonomické v Praze s bohatými odbornými i praktickými zkušenostmi a schopností přiblížit téma srozumitelným způsobem s důrazem na využitelnost poznatků při řešení praktických situací. Kvalitu lektorů dokládá i celá řada odborných publikací z oblasti controllingu, měření a řízení výkonnosti, manažerského účetnictví či reportingu, které vyhledávají pro výuku vysoké školy v České republice včetně studijních programů MBA i pracovníci z podnikové praxe.

Lektoři
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. působí na katedře manažerského účetnictví na VŠE v Praze. Je jedním z pilotních pracovníků ve Francouzsko-českém institutu řízení při VŠE, je členkou Rady Svazu certifikovaných účetních, zkouškovým inspektorem profesního vzdělávání účetních ACCA. Již dlouhodobě je hostující profesorkou Univerzity Paříž 1-Sorbonne, Panthéon (IAE). Významnou součástí její aktivity je i spolupráce s praxí. Působí jako konzultant podnikového managementu v oblasti controllingu a nástrojů hodnotového řízení; jako lektor vzdělávacích společností (zejména Komory auditorů, Institutu certifikovaných účetních a VOXu).
Ing. Václav Houser je ředitelem společnosti Inekon Systems. Je autorem či spoluautorem návrhů manažerského a controllingového informační systému např. ve společnostech Madeta, Jitona, Agrofert, Unex, Česká Zbrojovka, Metrostav, Duslo Šala, a řady dalších. Působil jako projektový manažer implementace manažerských informační systémů v několika desítkách firem v ČR, SR a dalších zemích středoevropského regionu. Úzce spolupracuje s Katedrou manažerského účetnictví VŠE Praha, kde vede samostatný kurs Exekutivní informační systémy.
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. pracuje na Katedře manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí jako předseda Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet, jako předseda Akademické rady, vyučující a garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole, jako člen vědeckých rad VŠE v Praze, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jako předseda akademické rady České asociace finančního řízení (CAFIN). Významné jsou jak jeho aktivity vědecké a publikační, tak i široká spolupráce s praxí – zejména při zpracování projektů manažerského řízení či jejich částí v řadě podniků. Prof. Král se také významně angažuje v oblasti profesního vzdělávání účetních a finančních pracovníků. Dlouhodobě působí v tomto směru na KA ČR – v současné době jako člen Výkonného výboru a předseda Výboru pro auditorské zkoušky, na Svazu účetních – jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání, na Radě pro veřejný odhled nad auditem – jako člen Výboru pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky, a na České asociaci pro finanční řízení CAFIN – jako předseda Odborné rady.
Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D. působí na katedře manažerského účetnictví VŠE. Ve své lektorské činnosti se zaměřuje zejména na oblasti strategického manažerského účetnictví, systému plánů a rozpočtů, a problematiky měření a řízení výkonnosti v neziskovém sektoru. V České filharmonii pracuje na pozici ekonomicko-provozního náměstka.
doc. Ing. Libuše Šoljaková, PhD. působí na katedře manažerského účetnictví VŠE. Věnuje se problematice strategického manažerského účetnictví, controllingu, interního a externího reportingu. Je auditorkou zapsanou v Komoře auditorů ČR a zkušebním komisařem předmětu Manažerské účetnictví na Komoře auditorů ČR. Zkušební komisařkou pro stejný předmět je i v rámci Systému vzdělávání a certifikace na Institutu certifikace účetních. Spolupracuje s mezinárodně orientovanou poradenskou společností ALFERY.
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. je docentem a vedoucím katedry manažerského účetnictví na VŠE v Praze. Odborně se zaměřuje na manažerské účetnictví, controlling a řízení a měření výkonnosti firem. Je autorem knihy Měření výkonností – jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti, spoluautorem učebnic manažerského účetnictví a autorem řady odborných článků z této oblasti. Ve své lektorské činnosti se zaměřuje zejména na oblasti manažerského výkaznictví, kalkulací a systémů řízení výkonnosti.
Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. je vedoucí katedry financí a oceňování podniku VŠE. Je znalkyní pro obor ekonomika – oceňování podniků. Věnuje se zpracování ekonomických a finančních analýz a plánů, konkurenčnímu porovnání, transferovým cenám, oceňování podniku a jeho majetku. V rámci publikační činnosti se zaměřuje na metodické články pro znaleckou obec. Působí také jako lektorka Corporate Finance v mezinárodních magisterských a MBA programech a jako lektorka oceňování podniku na KA ČR a Institutu oceňování majetku VŠE.
Ing. František Poborský, Ph.D. je zástupcem vedoucí katedry financí a oceňování podniku na VŠE v Praze. Odborně se zaměřuje na problematiku oceňování majetku, zejména podniků, a na podnikové finance. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, zejména na odborná témata dotýkající se jeho odborného zaměření. Má na svém kontě celou řadu znaleckých posudků pro účely soudních řízení i pro soukromé subjekty.