Bakalářské a diplomové práce

Návrhy témat

Bakalářské práce

Diplomové práce

Šablony pro závěrečné práce

Pravidla pro obhajoby

Bakalářské a diplomové práce upravují zejména:

Podrobnější informace k bakalářským pracím jsou uvedeny zde, k diplomovým pracím zde.

Další pravidla pro obhajoby na katedře manažerského účetnictví jsou následující:

  1. Obhajoby prací probíhají v lednu – únoru, červnu a září. Vedoucí katedry může povolit termín obhajoby v jiném měsíci, pokud jsou k obhajobě na katedře odevzdány alespoň dvě práce. V období prázdnin obhajoby neprobíhají.
  2. Pokud student neodevzdá práci ve lhůtách, stanovených opatřením děkana FFÚ 3/2022, o plnění studijních povinností, bude z termínu obhajoby odhlášen.
  3. Vedoucí katedry schvaluje návrh na jmenování externího oponenta práce pouze po předložení jeho stručného odborného profilu (zejm. odborné vzdělání a odborná praxe) vedoucím práce.