Bakalářské a diplomové práce

Návrhy témat

Bakalářské práce

Diplomové práce

Šablony pro závěrečné práce

Šablona pro bakalářské práce

Šablona pro diplomové práce

Pravidla pro obhajoby

Bakalářské a diplomové práce dále upravují zejména:

Další pravidla pro obhajoby na katedře manažerského účetnictví jsou následující:

  1. Obhajoby prací probíhají v lednu – únoru, červnu a září. Vedoucí katedry může povolit termín obhajoby v jiném měsíci, pokud jsou k obhajobě na katedře odevzdány alespoň dvě práce. V období prázdnin obhajoby neprobíhají.
  2. Pokud student neodevzdá práci ve lhůtách, stanovených vyhláškou děkana FFÚ č. 3/2014 o plnění studijních povinností, bude z termínu obhajoby odhlášen.
  3. Vedoucí katedry schvaluje návrh na jmenování externího oponenta práce pouze po předložení jeho stručného odborného profilu (zejm. odborné vzdělání a odborná praxe) vedoucím práce.
  4. Stručný scénář obhajoby odpovídá scénáři obhajoby diplomové práce na KFÚA.