Workshop „Jak učit manažerské účetnictví“

I letos pořádáme již tradiční workshop „Jak učit manažerské účetnictví“. Termín workshopu je středa 26. června od 9 – 16 hodin na VŠE v Praze na Žižkově.

Workshop je určený nejen učitelům manažerského účetnictví, ale i těch předmětů, které s ním úzce souvisí, jako jsou např. základy účetnictví, finanční účetnictví, controlling nebo podniková ekonomika. Workshop by měl mít neformální a hlavně diskuzi podporující charakter, abychom mohli sdílet naše zkušenosti.

Přihlášku na workshop můžete on-line vyplnit zde. Účastnický poplatek 500 Kč (bez DPH) zahrnuje kromě účasti na workshopu oběd v restauraci Akademický klub a drobné občerstvení v průběhu workshopu.

Pro bližší informace o workshopu, nebo pokud byste na workshopu chtěli aktivně vystoupit, kontaktujte prosím asistentku katedry, Ing. Anetu Křehnáčovou (aneta.krehnacova@vse.cz).