Témata bakalářských prací

Název tématu Vedoucí práce
Analýza a návrh optimalizace systému kalkulací na příkladu konkrétního podniku Knorová, K.
Analýza a návrh optimalizace systému kalkulací na příkladu konkrétního podniku Petera, P.
Analýza a návrh optimalizace systému plánů a rozpočtů na příkladu konkrétního podniku Knorová, K.
Analýza a návrh optimalizace systému reportingu na příkladu konkrétního podniku Petera, P.
Analýza a optimalizace systému rozpočtování na příkladu konkrétního podniku Petera, P.
Analýza a optimalizace využití metody standardních nákladů na příkladu konkrétního podniku Petera, P.
Analýza ziskovosti výkonů na příkladu konkrétního podniku Knorová, K.
Analýza ziskovosti zákazníků Šoljaková, L.
Ekonomická struktura podniku a její význam pro řízení ekonomické efektivnosti Krupička, J.
Informace manažerského účetnictví pro řízení nakladatelství knih Šoljaková, L.
Informace manažerského účetnictví pro řízení sportovních klubů Šoljaková, L.
Komparace kalkulačních systémů konkrétních podniků s odlišným oborem činnosti Krupička, J.
Metoda standardních nákladů ve firemní praxi Knorová, K.
Nástroje controllingu v nevládních neziskových organizacích Matyáš, O.
Strategické plány a rozpočty Šoljaková, L.
Využití analytických nástrojů z oblasti ICT pro řešení úloh manažerského účetnictví Špičák, D.
Využití mobilních zařízení pro řešení úloh manažerského účetnictví Špičák, D.
Využití prostředků ICT pro řešení úloh manažerského účetnictví Špičák, D.
Využití prostředků ICT pro řešení úloh manažerského účetnictví na operativní úrovni Špičák, D.
Využití prostředků ICT pro řešení úloh manažerského účetnictví na strategické úrovni Špičák, D.