Ing. David Špičák

InSIS

Pedagogická činnost

Jsem garantem a vyučujícím kurzu 1MU306 Praktika na počítači z manažerského účetnictví I a spolupodílím se také na zajištění části výuky předmětu 4IT491 Finanční řízení podnikové informatiky a 4IT494 Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting, jež jsou vyučovány Katedrou informačních technologií.

Vědecko-výzkumná činnost

Těžiště mé vědeckovýzkumné činnosti spočívá především ve zkoumání role informačních a komunikačních technologií ve vztahu k měření a řízení výkonnosti organizací a podpoře rozhodování na všech úrovních řízení.

Publikační činnost

Má publikační činnost je zaměřena převážně na tvorbu příspěvků pro konference či tvorbu článků v odborném tisku se zaměřením na témata z oblasti manažerského účetnictví, výkonnosti organizací a informačních a komunikačních technologií.

Vztahy s praxí

Pracuji jak projektový manažer v oblasti informatiky. Zabývám se návrhem, implementací a optimalizací firemních informačních systémů a souvisejícími aktivitami.