Publikace

Katedra manažerského účetnictví dlouhodobě spolupracuje s dvěma českými prestižními nakladatelstvími, společnostmi Wolters KluwerGRADA Publishing a Management Press. Tato spolupráce se přitom neomezuje pouze na publikační výstupy členů katedry, ale probíhá též na organizaci mezinárodních konferencí, kurzů celoživotního vzdělávání a v dalších aktivitách.

Knihy jako Manažerské účetnictví, Strategicky zaměřené manažerské účetnictví, Měření výkonnosti nebo Reporting, které vyšly ve spolupráci s uvedenými nakladatelstvími, naleznete v jejich nabídkových katalozích. Publikace členů katedry vycházejí i v jiných nakladatelstvích.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague