Workshop Jak učit manažerské účetnictví

Katedra manažerského účetnictví pořádá výjimečný workshop zaměřený na problematiku výuky manažerského účetnictví v ČR. Jeho obsahem budou:

  • Vystoupení odborných garantů výuky manažerského účetnictví na VŠE a současně autorů základních učebních textů prof. Ing. Bohumila Krále, CSc., prof. Ing. Jany Fibírové, CSc. a doc. Ing. Libuše Šoljakové, Ph.D.
  • Příspěvky dalších účastníků na témata
    • Vymezení obsahu a struktury výuky manažerského účetnictví
    • Vztah a návaznost výuky manažerského a finančního účetnictví
    • Interdisciplinární vazby výuky manažerského účetnictví
  • Výměna zkušeností s výukou kurzu Manažerské účetnictví
  • Zaměření výzkumu, možnosti spolupráce

Zájemci o workshop se mohou hlásit do dne konání akce na sekretariátu katedry nebo přímo prof. Ing. Janě Fibírové, CSc.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce ke stažení ve formátu PDF.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague