Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - IDIMT sekce Corporate performance management

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Organizační informace 2018/2019

Kde semináře probíhají?

Výuka probíhá v moderním kampusu Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově (nám. W. Chruchilla 4, Praha 3) v tzv. Nové budově VŠE (dále jen NB VŠE).

Jaké jsou termíny konání jednotlivých školicích bloků a jejich obsahové zaměření?

Termín Obsah školícího bloku Lektor Školící místnost
19.-20.10.2018 Význam účetnictví pro řízení podnikatelského prostředí prof. Ing. Bohumil Král, CSc. NB VŠE – místnost č. 20
9.-10.11.2018 Základy finančního řízení podniku Ing. Barbora Rýdlová, PhD.

Ing. František Poborský

NB VŠE – místnost č. 20
7.-8.12.2018 Cíle, obsah a struktura controllingu a manažerského účetnictví prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

NB VŠE – místnost č. 20
18.-19.1.2019 Řízení a měření výkonnosti po linii výkonů (produktový controlling) doc. Ing. Jaroslav Wagner, PhD.

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

NB VŠE – místnost č. 20
8.-9.2.2019 Řízení a měření výkonnosti po linii odpovědnostních středisek (controlling středisek) doc. Ing. Libuše Šoljaková, PhD.

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

NB VŠE – místnost č. 20
22.-23.3.2019 Procesní řízení a jeho informační zajištění (controlling procesů) doc. Ing. Jaroslav Wagner, PhD. NB VŠE – místnost č. 20
12.-13.4.2019 Základy plánování a rozpočetnictví Ing. Ondřej Matyáš, PhD. NB VŠE – místnost č. 20
17.-18.5.2019 Využití účetních informací pro rozhodování prof. Ing. Bohumil Král, CSc. NB VŠE – místnost č. 20
7.-8.6.2019 Strategicky orientované manažerské účetnictví & Manažerské řízení a jeho počítačová podpora doc. Ing. Jaroslav Wagner, PhD.

Ing. Václav Houser

NB VŠE – místnost č. 20

Podrobnější informace o zaměření jednotlivých bloků naleznete zde.

V kolik semináře začínají a jaký je harmonogram školících dní?

Semináře probíhají v pátek celý den a v sobotu dopoledne dle následujícího harmonogramu:

Pátek
8:00 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 10:30 Výuka
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:15 Výuka
12:15 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:45 Výuka
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:30 Výuka
Sobota
9:00 – 10:30 Výuka
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:30 Výuka

 Je zajištěno občerstvení?

Pro účastníky semináře je zajištěn páteční oběd v restauraci Akademický klub VŠE a drobné občerstvení během přestávek.

Jaké jsou výukové materiály?

Každý účastník obdrží první den konání výuky dvě odborné publikace:

  • Fibírová J., Šoljaková L., Wagner J., Petera P.: Manažerské účetnictví – nástroje a metody, Praha, Wolters Kluwer 2015, 402 s.
  • Král B. a : Manažerské účetnictví, Praha, Management Press 2010, 3. rozšířené vydání, 660 str.

Při registraci dostanete rovněž výukové materiály pro daný školicí blok (prezentace, případové studie a příklady). Prezentace budou současně zaslány všem účastníkům v elektronické podobě.

Je možné připojení na internet?

V areálu školy je možnost připojení k Wi-Fi. Přihlašovací údaje získáte při registraci.