Aktivní výzkumné projekty

Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření
výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace (GA ČR)

Hlavní řešitel: doc. Ing. Boris Popesko (UTB ve Zlíně)

Spoluřešitel za VŠE: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Doba řešení: 2017-2019

Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem (IGA VŠE)

Hlavní řešitel: Ing. Petr Petera, Ph.D.

Doba řešení: 2017-2018


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague