Ve školním roce 2013/2014 probíhá další běh kurzu celoživotního vzdělávání

V akademickém roce 2013/2014 probíhá dvousemestrální kurz

Využití účetních informací v řízení podniku

s osvědčením podle Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 60 celoživotní vzdělávání (11. aktualizovaný běh tzv. postgraduálního studia).

Kurz je určen zejména pro pracovníky na střední a vrcholové úrovni podnikového vedení, kteří

Obsah výuky, data výuky a profily vyučujících naleznete na stránce kurzu celoživotního vzdělávání.

Ilustrace


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague