Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - IDIMT sekce Corporate performance management

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy k SZZ z vedlejší specializace Controlling – Strategicky orientované manažerské účetnictví

1. Změny podnikatelského prostředí a jejich vliv na současné vývojové tendence manažerského účetnictví. Vývoj vztahu finančního a manažerského účetnictví.

2. Cíl, obsah a pojetí strategicky orientovaného manažerského účetnictví.

3. Formulace strategie podniku; analýza SWOT, analýza hodnotového řetězce a jejich vztah k manažerskému účetnictví.

4. Balanced Scorecard jako nástroj transformace podnikové strategie do měřitelných kritérií; jeho vztah k manažerskému účetnictví.

5. Pojetí nákladů a výnosů v manažerském účetnictví s důrazem na strategické hodnotové řízení.

6. Strategické řízení po linii výkonů – význam, metody a nástroje. Porovnání s taktickým a operativním řízením.

7. Využití cílových nástrojů v manažerském účetnictví (kalkulace cílových nákladů, cílová cena).

8. Kalkulace životního cyklu (Life-Cycle Costing) a její vztah k ostatním prvkům kalkulačního systému.

9. Strategicky orientovaný systém plánů a rozpočtů – cíle, metody sestavení, vztah k taktickému a operativnímu řízení.

10. Strategické řízení po linii odpovědnosti – decentralizace pravomoci a odpovědnosti, její výhody a omezení ze strategického hlediska.

11. Strategické řízení po linii odpovědnosti – hodnocení přínosu odpovědnostních středisek k plnění strategických cílů podniku.

12. Strategické řízení po linii odpovědnosti – kritéria měření výkonnosti strategických podnikatelských jednotek.

13. Vymezení a členění aktivit, činností a procesů v podniku a jejich vztah k ostatním nástrojům manažerského účetnictví.

14. Přínosy a omezení Activity Based Management pro strategické řízení.

15. Využití Value Based Management v manažerském účetnictví.

16. Řízení kvality a jeho odraz v informacích manažerského účetnictví. Vymezení nákladů kvality a možnosti kvantifikace.

17. Koncept Just in time a jeho vliv na manažerské účetnictví.

18. Řízení vztahu k zákazníkovi a jeho vliv na rozvoj manažerského účetnictví.

19. Význam analýzy odchylek v operativním, taktickém a strategickém řízení.

20. Cenová strategie a cenové rozhodování na taktické a operativní úrovni. Vazby na řízení zisku po linii výkonů a zákazníků.

21. Informace manažerského účetnictví pro řešení rozhodovacích úloh na operativní, taktické a strategické úrovni.

Literatura:

Šoljaková L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení, Management Press, Praha 2009, 202 str.