Přihlašování k státním zkouškám a obhajobám a kontrola plagiátorství

Postup přihlášení k obhajobě bakalářské práce:

Postup přihlášení ke státní bakalářské zkoušce:

Postup přihlášení k obhajobě diplomové práce:

Postup přihlášení ke státní závěrečné zkoušce:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague