Bakalářské a diplomové práce

Závěrečné práce

Návrhy témat

Bakalářské práce

Diplomové práce

Šablony pro závěrečné práce

Šablona pro bakalářské práce (zde).

Šablona pro diplomové práce (zde).

Pravidla pro obhajoby

  1. Obhajoby prací probíhají v lednu – únoru, červnu a září. Vedoucí katedry může povolit termín obhajoby v jiném měsíci, pokud jsou k obhajobě na katedře připraveny alespoň dvě práce. V období prázdnin obhajoby neprobíhají.
  2. Pokud student neodevzdá práci ve lhůtách, stanovených vyhláškou děkana FFÚ č. 3/2014 o plnění studijních povinností, bude z termínu obhajoby odhlášen.
  3. Vedoucí katedry schvaluje návrh na jmenování externího oponenta práce pouze po předložení jeho stručného odborného profilu (zejm. odborné vzdělání a odborná praxe) vedoucím práce.
  4. Obhajoba trvá obvykle 20-25 minut u bakalářské práce a 30-40 minut u diplomové práce a skládá se zpravidla z úvodní prezentace práce studentem (10-12 minut u BP a 15-18 minut u DP), ze seznámení komise s posudky vedoucího a oponenta práce, odpovědi studenta na otázky z posudků a odborné diskuze.

Bakalářské a diplomové práce dále upravují zejména:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague