1MU403 Manažerské účetnictví II.

Anotace kurzu

Manažerské účetnictvíKurz navazuje na znalosti, které student získá v kurzu Manažerské účetnictví I, a rozvíjí je zejména ve dvou oblastech:

a) v oblasti využití informací v operativním, taktickém a strategickém řízení se zvláštním zřetelem na využití konceptů Variable, Absorption a Activity Based Costing v řízení po linii výkonů, odpovědnosti a procesů;

b) v oblasti využití informací pro rozhodování se zvláštním zřetelem na zvýraznění odlišností při rozhodování na existující kapacitě a o budoucí kapacitě.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům obecné i aplikační poznatky z oblasti tvorby, zobrazení a využití informací pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikové hierarchie.

Z hlediska obecných poznatků, které jsou předmětem přednášek, zahrnuje výuka šest okruhů:

Na cvičení, která jsou určena primárně k získání aplikačních poznatků, se řeší případové studie; jejich cílem je:

Kurz je akreditován pod identem 1MU403.

Na výuce kurzu se podílejí:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague