Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - IDIMT sekce Corporate performance management

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace k písemnému testu

Související stránky

Základní informace:

 • Student postupuje k závěrečnému písemnému testu po splnění bodů za aktivní účast na cvičení v průběhu semestru (minimum 5, maximum 10 bodů). Závěrečný písemný test zastřešuje cvičení, pro postoupení k ústní zkoušce je nezbytné získat z písemného testu minimum 50% bodů (minimum 20 bodů, maximum 40 bodů). Pouze studenti, kteří již 2krát v kurzu nevyhověli, nemusí potřetí toto minimum bodů z písemného testu splnit.
 • Řádné termíny závěrečného písemného testu se uskuteční ve třináctém výukovém týdnu a na počátku zkouškového období. Termíny se zveřejňují v InSISu vždy již od 4.-5.týdne výuky v semestru. Na konkrétní termín se student přihlašuje výhradně prostřednictvím InSISu. Při přihlašování je nezbytné respektovat, že termín ústní zkoušky může být nejdříve 5 dní po konání závěrečného písemného testu. Čím dříve se student na test přihlásí, tím více má možností na výběr.
 • Přihlášení na závěrečný písemný test je povinné. Pokud by student nevyužil volnou kapacitu vypsaných termínů testů, je hodnocen známkou nevyhověl (neprojevil zájem o test).
 • Neúčast na řádném termínu závěrečného písemného testu omlouvá vyučující cvičení, v souladu s pravidly Studijního a zkouškového řádu VŠE. Pro omluvené studenty je stanoven náhradní termín.

 Psaní závěrečného testu a jeho hodnocení

 • Doba trvání testu je jedna vyučovací hodina (90 minut), čistý čas na vypracování testu je 75 minut.
 • Povolenou pomůckou je kalkulačka (bez komunikačního zařízení a zařízení pro záznam obrazu nebo zvuku).
 • Výsledky výpočtů musí být podloženy srozumitelným postupem řešení, s uvedením postupných kroků výpočtu, nikoliv pouze dílčích číselných hodnot. A to vždy u konkrétně řešeného úkolu v listu se zadáním. Pokud jsou v testu požadovány slovní odpovědi (například v případě posouzení tvrzení, odpovědi na otázku viz. dále), musí být čitelné a jednoznačné.
 • Práce je individuální, v případě zjištění opisování, konzultací apod. může být test odebrán i bez předchozího upozornění a je hodnocen známkou nevyhověl.
 • Test (všechny jeho samostatné listy) musí být podepsaný.
 • Při opravování jsou respektována následující pravidla
  • uznávají se pouze správné matematické výpočty; pro uznání správného výsledku musí být v odevzdaném řešení testu uveden i způsob výpočtu
  • pokud je postup (způsob výpočtu) správný, ale student udělal matematickou chybu, tak nezíská body, ani částečné.

Obsah testu

 • Obsahem závěrečného písemného testu v řádném termínu jsou všechna témata probíraná na cvičeních –  viz. zveřejněný harmonogram cvičení na http://kmu.vse.cz/studenti-vse/nabidka-kurzu/manazerske-ucetnictvi-i/harmonogram-vyuky/. Konkrétně to znamená, že součástí testu v řádném termínu jsou kapitoly 1-10 sbírky Manažerské  účetnictví I. případové studie a příklady, včetně výkladu k této problematice na přednáškách.
  Poznámka.  Součástí výuky kurzu není problematika využití metod kalkulace v konkrétních podmínkách činnosti (fázová, stupňová, zakázková metoda, metoda sdružených výkonů). Proto  ani řešené příklady ze sbírky  – 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, které jsou   problematice využití metod kalkulace v konkrétních podmínkách činnosti věnovány, nejsou součástí závěrečného písemného testu.  Tato problematika není probírána ani na přednáškách, ani na cvičeních, není ani obsahem ústní zkoušky.
 • Obsahem závěrečného písemného testu v řádném termínu tedy není pouze kapitola 11 Hodnotové řízení odpovědnostních středisek a téma přednášky 11 Odpovědnostní účetnictví, vztah organizační a ekonomické struktury podniku.
 • Obsahem závěrečného písemného testu v náhradním termínu jsou všechny kapitoly sbírky.

Ukázka testu

 • Konkrétní část zadání testu si můžete stáhnout zde.