Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - IDIMT sekce Corporate performance management

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přihlašování na písemný test a ústní zkoušku

Související stránky

Přihlašování na písemný test

  • Řádné termíny písemných testů se uskuteční ve třináctém výukovém týdnu a na počátku zkouškového období. Termíny budou zveřejněny v InSISu.
  • Student se na konkrétní termín písemného testu přihlašuje výhradně prostřednictvím InSIS.
  • Při přihlašování na písemný test prosím respektujte, že termín ústní zkoušky může být nejdříve 5 dní po konání písemného testu. Čím dříve se student přihlásí, tím více má možností na výběr.
  • Přihlášení na písemný test je povinné. Pokud by student nevyužil volnou kapacitu vypsaných termínů testu, je hodnocen známkou nevyhověl (neprojevil zájem o test).

Přihlašování na ústní zkoušku

  • Termíny ústních zkoušek jsou v celém zkouškovém období a zveřejňují se v InSISu. Volba termínu je na studentovi, termín ústní zkoušky však může být nejdříve 5 dní po konání písemného testu.
  • Student se přihlašuje na ústní zkoušku přes InSIS.
  • Čím dříve se student přihlásí, tím více má možností na výběr.
  • Přihlášení na ústní zkoušku je povinné. Pokud by student nevyužil volnou kapacitu vypsaných zkouškových termínů, je hodnocen známkou nevyhověl (neprojevil zájem o ústní zkoušku).