Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - IDIMT sekce Corporate performance management

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkoušky (bakalářské, spec. 1UC a 1CO) 6. a 9. září 2016

Související stránky

6.9.2016 9.9.2016

Všechny termíny jsou pouze informativní, vzhledem k tomu, že termíny lze vložit do InSIS až v září.

Studenti se po vypsání termínů v InSIS přihlásí nejdříve do mimosemestrálního kurzu a poté na termíny KMÚ.

Termíny státních zkoušek vedlejších specializací:

6.9.2016 1CO

9.9.2016 1UC

Termín bakalářských státnic a obhajob BP a DP je 16.9.2016. Na UFR se hlásí pouze studenti, kteří absolvovali bakalářský seminář na KMÚ (1MU391). Na obhajoby se hlásí studenti, kteří mají vedoucího práce z katedry manažerského účetnictví.

Vytištěné a svázané DP (a podepsané) studenti přinesou dne 29.8.2016 od 9.00 – 11.00 hod.! (termín je závazný).

Vytištěné a svázané BP (a podepsané) studenti přinesou 2.9.2016 od 9.00 – 11.00 hod.

Práce přineste ve 3 vyhotoveních – pokud vedoucí práce nepotřebuje k vytvoření posudku svázaný výtisk, stačí 2x (po domluvě s vedoucím práce). V té době musí být práce již vložena do InSIS a také do Ephorusu.