Přihlašování k státním zkouškám a obhajobám

Postup přihlášení k obhajobě bakalářské práce:

 • informace na stránkách fakulty zde;
 • přihlásit se do mimosemestrálního kurzu 1OBP (lze již v průběhu semestru);
 • sledovat vypsání termínů obhajob BP katedrou manažerského účetnictví (termíny budou vypsány cca dva měsíce před konáním obhajoby; termíny obhajob jsou obvykle vypisovány na druhou polovinu zkouškového období a dále termín cca v polovině září; obvykle se spojuje státní bakalářská zkouška a obhajoba bakalářské práce, ale není to nutné);
 • student je povinen po souhlasu vedoucího práce vložit dokončenou bakalářskou práci v elektronické podobě do InSISu ještě před svým přihlášením k její obhajobě;
 • fyzický výtisk BP donést na sekretariát katedry nejpozději 14 dnů před obhajobou (v okamžiku předávání fyzických kopií již práce musí být umístěna v InSIS);
 • počet kopií – minimálně 1 výtisk pro zkušební komisi, dále 1 výtisk pro vedoucího a 1 výtisk pro oponenta, pokud se tyto osoby výslovně nevyjádří, že fyzický výtisk nebudou chtít mít k dispozici.

Postup přihlášení ke státní bakalářské zkoušce:

 • informace na stránkách fakulty zde;
 • přihlásit se do mimosemestrálního kurzu UFR (lze již v průběhu semestru);
 • sledovat vypsání termínů zkoušek katedrou manažerského účetnictví (termíny budou vypsány cca dva měsíce před konáním zkoušky; termíny zkoušek jsou obvykle vypisovány na druhou polovinu zkouškového období a dále termín cca v polovině září; obvykle se spojuje státní bakalářská zkouška a obhajoba bakalářské práce, ale není to nutné)
 • přihlásit se na vybraný termín;
 • číst poznámky k danému termínu, bude tam datum, do kdy je nutné na sekretariát katedry zaslat uzavření indexu.

Postup přihlášení k obhajobě diplomové práce:

 • informace na stránkách fakulty zde;
 • přihlásit se do mimosemestrálního kurzu 1ODP (lze již v průběhu semestru);
 • sledovat vypsání termínů obhajob DP katedrou manažerského účetnictví (termíny budou vypsány cca dva měsíce před konáním obhajoby; termíny obhajob jsou obvykle vypisovány na druhou polovinu zkouškového období a dále termín cca v polovině září);
 • student je povinen po souhlasu vedoucího práce vložit dokončenou diplomovou práci v elektronické podobě do InSISu ještě před svým přihlášením k její obhajobě;
 • fyzický výtisk DP donést na sekretariát katedry nejpozději 21 dnů před obhajobou (v okamžiku předávání fyzických kopií již práce musí být umístěna v InSIS;
 • počet kopií – minimálně 1 výtisk pro zkušební komisi, dále 1 výtisk pro vedoucího a 1 výtisk pro oponenta, pokud se tyto osoby výslovně nevyjádří, že fyzický výtisk nebudou chtít mít k dispozici.

Postup přihlášení ke státní závěrečné zkoušce:

 • informace na stránkách fakulty zde;
 • přihlašování pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku zajišťuje KFUA, bližší informace zde.