1MU305 Přihlašování na písemný test a ústní zkoušku

Přihlašování na písemný test

Řádné termíny písemných testů se uskuteční ve třináctém výukovém týdnu a na počátku zkouškového období. Termíny budou zveřejněny v InSISu.
Student se na konkrétní termín písemného testu přihlašuje výhradně prostřednictvím InSIS.
Při přihlašování na písemný test prosím respektujte, že termín ústní zkoušky může být nejdříve 5 dní po konání písemného testu. Čím dříve se student přihlásí, tím více má možností na výběr.
Přihlášení na písemný test je povinné. Pokud by student nevyužil volnou kapacitu vypsaných termínů testu, je hodnocen známkou nevyhověl (neprojevil zájem o test).

Přihlašování na ústní zkoušku

Termíny ústních zkoušek jsou v celém zkouškovém období a zveřejňují se v InSISu. Volba termínu je na studentovi, termín ústní zkoušky však může být nejdříve 5 dní po konání písemného testu.
Student se přihlašuje na ústní zkoušku přes InSIS.
Čím dříve se student přihlásí, tím více má možností na výběr.
Přihlášení na ústní zkoušku je povinné. Pokud by student nevyužil volnou kapacitu vypsaných zkouškových termínů, je hodnocen známkou nevyhověl (neprojevil zájem o ústní zkoušku).