1MU305 Návaznost kurzů finančního a manažerského účetnictví

Návaznost předmětů finančního a manažerského účetnictví je uvedena jako předpoklad v akreditaci předmětu Manažerské účetnictví I., je doporučena i ve vzorových studijních plánech F1 a F3.

Základní kurz manažerského účetnictví, který je vyučován na bakalářském stupni studia jako povinný předmět pro fakultu financí a účetnictví (1MU305 Manažerské účetnictví I.), pro podnikohospodářskou fakultu (1MU211 Manažerské účetnictví) a jako volně volitelný je nabízen všem studentům VŠE, navazuje obsahově na základní kurz finančního účetnictví (1FU201 Účetnictví I.).

Oba základní kurzy finančního a manažerského účetnictví na sebe úzce navazují. Řada poznatků vyučovaných v kurzu 1FU201 (pojem účetnictví, jeho význam a předmět, účetní kategorie a pojmy, prvky účetní metody, základy účtování, metody koloběhu majetku, základní prvky zobrazení aktiv, vlastního kapitálu, závazků, standardizace zveřejňovaných informací,…) tvoří nezbytný vědomostní základ pro pochopení cíle a obsahu manažerského účetnictví.