1MU211 Základní informace k písemnému testu

Základní informace

 • Student postupuje k písemnému testu po splnění bodů za aktivní účast na cvičení v průběhu semestru (minimum 5, maximum 10 bodů). Písemný test zastřešuje cvičení, pro postoupení k ústní zkoušce je nezbytné získat z písemného testu minimum 50 % bodů (minimum 20 bodů, maximum 40 bodů). Pouze studenti, kteří již 2krát v kurzu nevyhověli, nemusí potřetí toto minimum bodů z písemného testu splnit.
 • Řádné termíny písemného testu se uskuteční ve třináctém výukovém týdnu a na počátku zkouškového období. Termíny se zveřejňují v InSISu vždy již od 4.-5.týdne výuky v semestru. Na konkrétní termín se student přihlašuje výhradně prostřednictvím InSISu. Při přihlašování je nezbytné respektovat, že termín ústní zkoušky může být nejdříve 5 dní po konání písemného testu. Čím dříve se student na test přihlásí, tím více má možností na výběr.
 • Přihlášení na písemný test je povinné. Pokud by student nevyužil volnou kapacitu vypsaných termínů testů, je hodnocen známkou nevyhověl (neprojevil zájem o test).
 • Neúčast na řádném termínu písemného testu omlouvá vyučující cvičení, v souladu s pravidly Studijního a zkouškového řádu VŠE. Pro omluvené studenty je stanoven náhradní termín.

Psaní závěrečného testu a jeho hodnocení

 • Doba trvání testu je jedna vyučovací hodina (90 minut).
 • Povolenou pomůckou je kalkulačka (bez komunikačního zařízení a zařízení pro záznam obrazu nebo zvuku).
 • Pokud jsou v testu požadovány slovní odpovědi (například v případě posouzení tvrzení, odpovědi na otázku viz. dále v ukázce konkrétního zadání testu), musí být stručné, čitelné, jednoznačné a zaznamenané u konkrétně řešeného úkolu (v rámečku).
 • Počet získaných bodů za správně zodpovězenou otázku je u otázek vždy uveden.
 • Práce je individuální, v případě zjištění opisování, konzultací apod. může být test odebrán i bez předchozího upozornění a je hodnocen známkou nevyhověl.
 • Test (všechny jeho samostatné listy) musí být podepsaný.

Obsah testu

 • Obsahem závěrečného písemného testu v řádném termínu jsou všechna témata probíraná na cvičeních – viz. zveřejněný harmonogram cvičení. Konkrétně to znamená, že součástí testu v řádném termínu jsou kapitoly 1-10 sbírky Manažerské účetnictví I. případové studie a příklady, včetně výkladu k této problematice na přednáškách.
  Poznámka. Součástí výuky kurzu není problematika využití metod kalkulace v konkrétních podmínkách činnosti (fázová, stupňová, zakázková metoda, metoda sdružených výkonů). Proto ani řešené příklady ze sbírky – 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, které jsou problematice využití metod kalkulace v konkrétních podmínkách činnosti věnovány, nejsou součástí závěrečného písemného testu. Tato problematika není probírána ani na přednáškách, ani na cvičeních, není ani obsahem ústní zkoušky.
 • Obsahem závěrečného písemného testu v řádném termínu tedy není pouze kapitola 11 Hodnotové řízení odpovědnostních středisek a téma přednášky 11 Odpovědnostní účetnictví, vztah organizační a ekonomické struktury podniku.
 • Obsahem závěrečného písemného testu v náhradním termínu jsou všechny kapitoly sbírky.

Ukázka testu

 • Konkrétní část zadání testu si můžete stáhnout zde.