1MU211 Návaznost kurzů finančního a manažerského účetnictví

Základní kurz manažerského účetnictví 1MU211 Manažerské účetnictví, který je vyučován na bakalářském stupni studia jako povinný předmět pro podnikohospodářskou fakultu a jako volně volitelný je nabízen všem studentům VŠE, navazuje obsahově na základní kurz finančního účetnictví (1FU211 Účetnictví I.).

Oba základní kurzy finančního a manažerského účetnictví na sebe úzce navazují. Řada poznatků vyučovaných v kurzu 1FU211 (pojem účetnictví, jeho význam a předmět, účetní kategorie a pojmy, prvky účetní metody, základy účtování, metody koloběhu majetku, základní prvky zobrazení aktiv, vlastního kapitálu, závazků, standardizace zveřejňovaných informací, …) tvoří nezbytný vědomostní základ pro pochopení cíle a obsahu manažerského účetnictví.