Témata diplomových prací

Název tématu Vedoucí práce
Analýza a návrh optimalizace reportingu o udržitelném rozvoji na příkladu konkrétní organizace Petera, P.
Analýza a návrh optimalizace systému plánů a rozpočtů na příkladu konkrétního podniku Petera, P.
Analýza a řízení ziskovosti zákazníků Šoljaková, L.
Analýza a zdokonalení controllingu (manažerského účetnictví) konkrétního podniku Fibírová, J.
Analýza výkonnosti podniku dle hlavních činností Menšík, M.
Balanced Scorecard a jeho využití pro řízení Šoljaková, L.
Cíle, obsah, struktura a předpoklady účinného fungování odpovědnostního účetnictví Král, B.
Customer life time value – stanovení hodnoty zákazníka Šoljaková, L.
CVP úlohy a jejich využití v podniku Menšík, M.
Dopady nevýhodné výroby (=Fahrweise) do plánování personálu a produktivity v oblasti výroby vozů Wagner, J.
Exekutivní informační systémy Matyáš, O.
Hodnocení investic do dlouhodobě využívaných nefinančních aktiv Petera, P.
Hodnotové řízení dodavatelských řetězců Šoljaková, L.
Implementace a využití environmentálního a sociálního manažerského účetnictví Petera, P.
Informace pro měření a řízení výkonnosti podniku (transparentní a účinný systém odpovědnostního řízení) Fibírová, J.
Just In Time a jeho vliv na manažerské účetnictví Šoljaková, L.
Kvantitativní metody a jejich využití v podniku Menšík, M.
Metoda standardních nákladů a výnosů Šoljaková, L.
Metody plánování a řízení režijních nákladů na příkladu společnosti ŠKODA Auto Wagner, J.
MÚ v neziskových subjektech Menšík, M.
Návrh a implementace vícerozměrného systému měření a řízení výkonnosti Menšík, M.
Návrh systému manažerského účetnictví konkrétní společnosti Král, B.
Návrh systému pro měření výkonnosti zakázek v malé a střední stavební firmě Menšík, M.
Oceňování zásob na příkladu společnosti ŠKODA Auto Wagner, J.
Optimalizace metodiky výpočtu výsledku nového vozu pro zahraniční projekt Wagner, J.
Produkty podnikové činnosti a jejich zobrazení ve finančním, daňovém a manažerském účetnictví Král, B.
Role controllera v podniku Šoljaková, L.
Role manažerského účetnictví při formulaci strategie a analýze strategické pozice podniku Šoljaková, L.
Rozhodovací úlohy spojené s alokací nákladů a výnosů Wagner, J.
Rozpočty jako integrující nástroj řízení podniku Fibírová, J.
Strategické kalkulace výkonů Šoljaková, L.
Strategické plány a rozpočty Šoljaková, L.
Strategické řízení a jeho informační podpora nástroji strategického manažerského účetnictví Matyáš, O.
Struktura informací o hospodářském výsledku podniku v manažerském a finančním účetnictví Wagner, J.
Systém interního výkaznictví (reporting), vztah k výkazům finančního účetnictví Fibírová, J.
Systém podnikových plánů a rozpočtů a jejich vliv na kvalitu podnikového řízení Král, B.
Teorie omezení a její odraz v nástrojích manažerského účetnictví a řízení firmy Matyáš, O.
Využití Balanced Scorecard pro měření výkonnosti podniku a motivaci pracovníků Petera, P.
Využití informací manažerského účetnictví pro motivaci a odměňování zaměstnanců Wagner, J.
Využití informací manažerského účetnictví pro rozhodování Král, B.
Využití IS/IT v manažerském účetnictví Matyáš, O.
Využití manažerského účetnictví při řízení výkonnosti podniku Wagner, J.
Využití manažerského účetnictví v řízení neziskových organizací Matyáš, O.
Využití nástrojů manažerského účetnictví jako informační podpory strategického řízení na příkladu konkrétního podniku Petera, P.
Využití rozpočtů v konkrétním podniku Menšík, M.
Vývojové tendence manažerského účetnictví a jejich odraz v podnikové praxi Král, B.
Zhodnocení a zdokonalení využití kalkulace v konkrétním podniku Fibírová, J.