Obhajoby závěrečných prací na KMÚ

Zveme vás na veřejné obhajoby závěrečných prací na KMÚ ve dnech 18. ledna ve 14:00 v RB205 a 30. ledna v 15:00 v RB205. V rámci obhajob proběhne nejen prezentace, ale i diskuse k obsahu obhajovaných prací.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague