Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - IDIMT sekce Corporate performance management

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ing. Petr Petera, Ph.D.

Pedagogická činnost
Podílím se na vedení cvičení předmětu 1MU305/1MU211: Manažerské účetnictví I.

Vědeckovýzkumná činnost
Jsem absolventem magisterského studijního programu Ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve své výzkumné činnosti se zabývám problematikou měření výkonnosti podniku, zejména pak odměňováním pracovníků v závislosti na výkonnosti. V rámci Interní grantové agentury VŠE jsem byl řešitelem úspěšně obhájeného projektu „Systém měření a řízení výkonnosti podniku a jeho vazba na systém odměňování a motivace pracovníků“ a v současné době jsem řešitelem věcně navazujícího projektu „Odměňování pracovníků v závislosti na výkonnosti“ a to opět v rámci Interní grantové agentury VŠE.

Publikační činnost
Moje dosavadní publikační činnost vycházela zejména z výsledků výše uvedených projektů a její aktuální soupis lze nalézt v publikační databázi VŠE.
Jsem rovněž spoluautorem publikace ŠIMAN, Josef a Petr PETERA. Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7400-117-8.

Zahraniční vztahy
Byl jsem aktivním účastníkem konference PMA 2012 – From Strategy to Delivery, Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK, kde jsem přednesl příspěvek na téma odměňování pracovníků v závislosti na výkonnosti.

Vztahy s praxí
Od roku 2005 do roku 2013 jsem zastával pozici „vedoucí controllingu“ ve společnosti Teplická strojírna s.r.o., se kterou nadále spolupracuji. V současnosti rovněž působím jako konzultant v oblasti controllingu a ekonomického hodnocení investičních projektů.