doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

Vědeckovýzkumná činnost
Odborná činnost se zaměřuje především na oblast strategicky orientovaného manažerského účetnictví, na metody a nástroje, kterými tato oblast přispívá ke zvyšování strategické výkonnosti podnikatelských subjektů a na oblast interního a externího reportingu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague