Ing. David Čech

Pedagogická činnost

Od roku 2013 vedu na katedře přednášky a cvičení ke kurzu 1MU400 – Počítačem integrované řízení podniku. Příležitostně přednáším i na fakultě informačních technologií a na fakultě elektrotechnické na ČVUT v Praze.

Vztahy s praxí

Od roku 2010 pracuji jako konzultant ve společnosti Minerva Česká republika zabývající se implementací ERP systému QAD Enterprise Applications, který je určen zejména pro komplexní řízení výrobních podniků z oblastí automobilového, potravinářského, farmaceutického, strojírenského a spotřebního průmyslu.

Mojí specializací jsou podnikové procesy týkající se financí a účetnictví, controllingu a MIS a také oblasti nákupu a skladů. V rámci implementace systému se ve zmiňovaných oblastech zabývám především analýzou stávajícího stavu jednotlivých podnikových procesů, identifikací „úzkých“ míst, návrhem řešení a reengineeringem procesů.