KMÚ v letním semestru nabízí 1MU408 Exekutivní informační systémy

Z nabídky volitelných předmětů pro letní semestr 2015 si dovolujeme zvláště upozornit na volitelný kurz:

1MU408 EXEKUTIVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Proč si zapsat 1MU408?

Konkurenční ostří firem se stále více přesouvá do oblasti informací a znalostí. Úspěšný výkon manažerských funkcí se v současnosti již neobejde bez využití softwarových nástrojů označovaných jako manažerské či exekutivní informační systémy (EIS) nebo Business Intelligence (BI). Tyto systémy zajišťují komplexní informační, analytickou a plánovací podporu vrcholovému vedení firem.

Bližší informace najdete v přiloženém letáku.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague