logo konference Řízení výkonnosti: kde leží konkurenční výhoda logo VŠE

Manažerský workshop

Workshop pod vedením světového experta Rajiva Bankera (Temple University, USA) umožní s využitím případových studií prodiskutovat v limitovaném počtu účastníků otevřené a aktuální manažerské otázky řízení výkonnosti.

Rajiv se věnuje interdisciplinárnímu výzkumu a poradenství v různých oblastech managementu, například řízení a měření výkonnosti, manažerských informačních systémů, či strategické řízení nákladů. Během své intenzivní profesní kariéry publikoval články v mnoha významných akademických i profesních časopisech. V týmu pod vedením Roberta Kaplana se podílí na přípravě celosvětově proslulých učebnic manažerského účetnictví.

Workshop je určen zejména pro generální, finanční a další výkonné ředitele, kteří jsou při své práci odpovědní za tvorbu a implementaci strategie a řízení výkonnosti. Workshop je určen pro limitovaný počet účastníků, což zajistí jeho přátelskou, otevřenou a interaktivní atmosféru.

Speciální pozvánku na manažerský workshop naleznete v tomto letáku.

© Katedra manažerského účetnictví 2011, Vysoká škola ekonomická v Praze. Foto: J. Koudelka a J. Stránský