logo konference Řízení výkonnosti: kde leží konkurenční výhoda logo VŠE

Přednášející

nahoru

14. září 2011 (středa) - Doprovodné akce

nahoru

Rajiv Banker

Rajiv Banker

je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností světového výzkumu v oblasti managementu a jedním z nejcitovanějších autorů v oblasti řízení a ekonomie vůbec. Věnuje se mezioborovému výzkumu komplexních, významných či nově se objevujících manažerských situací. Publikoval již přes 150 článků v prestižních vědeckých časopisech a jeho články jsou každoročně více než 200 krát citovány. Je také oblíbeným učitelem; získal 3 ocenění ve studentských anketách a hostoval na univerzitách po celém světě. Je (společně s Robertem Kaplanem) spoluautorem uznávaných učebnic manažerského účetnictví.

nahoru

Tom Groot

Tom Groot

je profesorem manažerského účetnictví, vedoucím katedry účetnictví a ředitelem výzkumného centra v oblasti účetnictví na VU University v Amsterdamu, Holandsko. Titul MSc a doktorát v oblasti podnikových věd získal na Universitě v Groningenu. Působil na několika holandských universitách a jako hostující profesor na řadě universit v různých zemích. Groot se ve svém výzkumu zaměřuje zejména na řízení výkonnosti, finanční řízení a účetnictví v ziskových i neziskových organizacích. Je členem redakční rady několika mezinárodních odborných časopisů a publikoval řadu knih a článků v mezinárodních vědeckých časopisech.

nahoru

John Christensen

John Christensen

je profesorem účetnictví na University of Southern Denmark a fakultním členem doktorského semináře pro analytický výzkum v účetnictví, EIASM. Titul MSc získal na Aarhus University a doktorát na Stanford University. Působil jako hostující profesor na řadě univerzit v různých zemích. Christensen se ve svém výzkumu zaměřuje na teorii zastoupení v účetnictví, komunikační struktury, transferové ceny, oceňování jako zdroj informací, moderní kalkulační systémy, teorii účetnictví, koncepční rámec finančního účetnictví, a kalkulace produktů. Byl presidentem Evropské asociace účetních a Viceprezidentem pro výzkum Americké asociace účetních. Christensen je členem redakční rady několika mezinárodních odborných časopisů a publikoval řadu knih a článků v mezinárodních vědeckých časopisech.

nahoru

15. - 16. září 2011 (čtvrtek - pátek) - Hlavní program konference

nahoru

Rajiv Banker

Rajiv Banker

je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností světového výzkumu v oblasti managementu a jedním z nejcitovanějších autorů v oblasti řízení a ekonomie vůbec. Věnuje se mezioborovému výzkumu komplexních, významných či nově se objevujících manažerských situací. Publikoval již přes 150 článků v prestižních vědeckých časopisech a jeho články jsou každoročně více než 200 krát citovány. Je také oblíbeným učitelem; získal 3 ocenění ve studentských anketách a hostoval na univerzitách po celém světě. Je (společně s Robertem Kaplanem) spoluautorem uznávaných učebnic manažerského účetnictví.

nahoru

Miloslav Bjalek

Miloslav Bjalek

absolvoval Technologickou fakultu Vysokého učení technického v Brně a následně postgraduální kurz Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu. Začátkem devadesátých let absolvoval kurz Management u velké chemické nadnárodní společnost Eni-Chem v Italii. Po více než dvacetileté praxi v plastikářském průmyslu přešel v r. 1995 do společnosti Barum Continental. V průběhu dosavadní praxe získal řadu zkušeností - např. s problematikou zakládání/prodeje společností se zahraniční majetkovou účastí, implementací informačních systémů a řízením implementace controllingového systému. V současnosti je jednatelem tří společností v rámci koncernu Continental, kde zodpovídá především za oblasti Finance/Controlling.

nahoru

Dana Jurásková

Dana Jurásková

vystudovala FF UK a pracovala 12 let jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Získala doktorát ze sociálního lékařství a 4 roky vedla Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. V roce 2009 byla jmenována do funkce ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v květnu téhož roku ji prezident jmenoval ministryní zdravotnictví v úřednické Fischerově vládě. Po 13 měsících vládního angažmá se vrátila na pozici ředitelky. Druhé funkční období je prezidentkou České asociace sester.

nahoru

Eva Kislingerová

Eva Kislingerová

prof. Ing. CSc. je vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Podílí se na všech formách výuky na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Přednáší na PIBS - Mezinárodní manažerské škole při VŠE a IPFM v programech MBA. Je členkou vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, na Fakultě podnikohospodářské VŠE, na Fakultě ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Je členkou řady redakčních rad. Aktivně se podílí na výzkumu Fakulty podnikohospodářské a intenzívně spolupracuje s podnikovou sférou. Patří k předním odborníkům na oceňování podniků a na finanční management.

nahoru

Bohumil Král

Bohumil Král

prof. Ing. CSc, je vedoucím katedry manažerského účetnictví a předsedou Poradní skupiny rektora pro finance a rozpočet na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí na Pražské mezinárodní manažerské škole a jako předseda dozorčí rady společnosti JUTA, a. s. Dvůr Králové nad Labem. Významné jsou nejen jeho vědecké a publikační aktivity, ale i široká spolupráce s praxí - zejména jako konzultanta při zpracování projektů manažerského řízení v řadě podniků. Významně se angažuje v oblasti profesního účetního vzdělávání. V letech 2000 - 2003 pracoval jako reprezentant České republiky ve Vzdělávacím výboru Mezinárodní federace účetních a v letech 2004 - 2005 byl prezidentem Evropské účetní asociace.

nahoru

Winfried Krause

Winfried Krause

vystudoval podnikovou ekonomiku na Univerzitě v Dortmundu a celou svou kariéru spojil s automobilovým průmyslem. Na konci osmdesátých let pracoval pro Ford-Werke, devadesátá léta pak zasvětil controllingu v různých podnicích skupiny VW (Audi AG, Volkswagen AG v Německu a v Mexiku). Od roku 2001 řídil controlling divizí, od roku 2006 řídil controlling skupiny VW. Již více než rok pracuje na pozici obchodního ředitele Škoda Auto a. s.

nahoru

František Kulovaný

František Kulovaný

Ing., MBA je absolventem VŠE v Praze, MBA studia na Prague International Business School, Středomořského Institutu pro Produktivitu (MIP) a také University of San Francisco. Od r. 1996 začal pracovat ve společnosti BEST, s.r.o. jako asistent generálního ředitele, od r. 2001 se stal ředitelem BEST, a.s., od r. 2002 zastával také souběžně pozici ředitele controllingu společnosti BAEST, a.s. V současné době je členem představenstva a ředitelem společnosti BAEST Machines & Structures, a.s. Je členem vědecké rady VŠE, členem výboru České manažerské asociace, dále zastává funkci výkonného ředitele Stratég Klubu. Od roku 2005 je projektovým manažerem firemních projektů v oblasti lidských zdrojů a investičních rozvojových projektů. Firma BAEST získala ocenění Exportér roku 2000, 2001, 2003 a 2005, dále Firma kraje 2005 včetně umístnění v CzechTop 100 za inovativnost a flexibilitu. František Kulovaný jr. získal opakovaně ocenění v soutěži Manažer roku, v roce 2010 zvítězil v kategorii Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců a současně obsadil 7. místo v Top 10 soutěže Manažer roku pořádané ČMA a SP ČR.

nahoru

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

PhDr., je hlavním makroekonomem hospodářských strategií ČSOB, přednášejícím na vysoké škole, publicistou, dlouholetým poradcem mnoha politiků a vyhledávaným komentátorem v mediích. V letech 2001 až 2003 Sedláček pracoval jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla a poté jako expertní poradce ministra financí (2004-2006). Byl členem NERV, Národní ekonomické rady vlády, poradního orgánu pro premiéra ČR v boji proti dopadům finanční krize a při vedení předsednictví EU. Je stipendistou Yaleovy University a doktorandem na Karlově univerzitě, kde pravidelně přednáší. Yale Economic Review jej zařadil mezi pětici perspektivních mladých ekonomů. Jeho akademické práce získaly uznání Děkana fakulty a cenu Nadání Josefa Hlávky. Na jaře 2009 publikoval knihu Ekonomie dobra a zla: po stopách ekonomického tázání od Gilgameše po finanční krizi. Kniha se vzápětí stala nečekaným bestsellerem a otevřela řadu diskusí.

nahoru

Libor Šteffek

Libor Šteffek

Ing., MBA; absolvoval TU - VŠB v Ostravě, obor Podniková ekonomika a management. Vystudoval MBA na Business School Netherlands se zaměřením na metodiku Action learning, kde nadále působí v roli externího lektora. Po působení v různých manažerských pozicích v UPC Česká republika nastoupil v roce 2004 do firmy Toyota Tsusho Europe S.A. na pozici Finance and Administrative Director a v roce 2009 byl jmenován viceprezidentem této společnosti.Vede různé projekty v jednotlivých zemích působení firmy a významně přispěl k udělení ceny Firma roku 2008 v oblasti automotive v ČR.

nahoru

Josef Tesařík

Josef Tesařík

RNDr., vystudoval numerickou matematiku na Přírodovědecké fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho dlouhodobou vizí je podpora rozvoje olomouckého regionu. Je předsedou představenstva a generálním ředitelem TESCO SW, české firmy zaměřené na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti informačních technologií. Další společností, kterou založil a ve které je jednatelem, je Regionální centrum Olomouc, jehož cca 25.000 čtverečných metrů ploch je využíváno jako platforma pro společenské, vzdělávací a jiné aktivity olomouckého regionu. V roce 2005 stál u zrodu Moravské vysoké školy Olomouc, jejímž hlavním cílem je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky pro ekonomicko-manažerské profese. V současné době pracuje mimo jiné na projektu Vysokoškolského kampusu a centra inovací Olomouc. Jeho výstavba byla zahájena v květnu 2010 a cílem je vytvoření podpůrného prostředí pro vznik inovačních firem.

© Katedra manažerského účetnictví 2011, Vysoká škola ekonomická v Praze. Foto: J. Koudelka a J. Stránský