logo konference Řízení výkonnosti: kde leží konkurenční výhoda logo VŠE

Výzkumné fórum

nahoru

Příspěvky na konferenci

Je nám potěšením přizvat Vás k účasti na konferenci, kterou pořádá katedra manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Cílem akce je zaměřit se na inovativní přístupy v oblasti řízení a měření výkonnosti a jejich informační podpory a vyzdvihnout nové výzvy v řízení výkonnosti, kterým manažeři firem a pracovníci v oblasti controllingu v důsledku pokračující globální krize čelí.

Cílem konference je zaujmout jak profesionály, tak i vědecké pracovníky z oblasti manažerského účetnictví. Hlavními řečníky konference budou uznávaní odborníci na řízení výkonnosti, zástupci prestižních evropských univerzit a manažeři významných místních i nadnárodních společností. Pracovním jazykem konference je angličtina.

Hlavními řečníky výzkumného fóra konference jsou uznávané vědecké kapacity, profesoři John Christensen (University of Southern Denmark) a Tom Groot (VU University Amsterdam, Holandsko).

nahoru

Témata

Vítány jsou příspěvky založené na všech výzkumných metodách zejména z následujících oblastí:

 • empirické výzkumy zkoumající dopady globální ekonomické krize na měření a řízení výkonnosti a ne manažerské řídicí systémy
 • koncepce, metody a nástroje řízení a měření výkonnosti v kontextu globální krize
 • úloha manažerských účetních a controllerů v oblasti řízení výkonnosti
 • systémy odměňování založené na výkonnosti manažerů a zaměstnanců
 • řízení výkonnosti inovačních procesů
 • environmentální a sociální aspekty měření výkonnosti a možnosti jejího vykazování
 • další témata vztahující se k oblasti manažerského účetnictví, či k jeho hraničním vazbám s jinými vědními disciplinami.
nahoru

Podání příspěvků

Přijaty budou pouze odborné články v angličtině. Prosím, dodržujte níže uvedená pravidla na formátování textu. Články projdou recenzním řízením a o jejich případném zveřejnění rozhodnevědecký výbor konference. Vybrané články budou publikovány ve sborníku na CD.Osobní prezentace jejich autory na vědeckém fóru konference, které se uskuteční ve středu 14. září 2011, je vítána. Pracovním jazykem výzkumného fóra je angličtina. Nejvýznamnější příspěvky budou publikovány ve speciálním čísle časopisu European Financial and Accounting Journal.

Termín pro odevzdání příspěvku je 15. srpna 2011. Rozhodnutí vědeckého výboru bude doručeno autorům do 25. srpna 2011. Přihlaste se, prosím, na konferenci do 31. srpna 2011 prostřednictvím online přihlášky. Při registraci zvolte možnost "Přihlášení na konferenci jako akademik".

nahoru

Formální požadavky na příspěvek do sborníku

K posouzení budou přijaty pouze příspěvky zaslané v plném rozsahu, splňující následující podmínky:

 • příspěvek v anglickém jazyce,
 • maximální rozsah textu 50 000 znaků,
 • písmo Times New Roman, velikost 12 b.,
 • text, tabulky a obrázky bez použití barev, tj. pouze ve stupních šedé,
 • všechny tabulky a obrázky uvedeny jako součást hlavního dokumentu,
 • se všemi zdroji řádně uvedenými v rámci hlavního dokumentu,
 • uvedení citací v souladu s normami ISO,
 • abstrakt příspěvku o maximální délce 1 000 znaků,
 • seznam maximálně tří klíčových slov,
 • příspěvek uložený ve formátu ODT (OpenOffice), RTF (Rich Text) nebo DOC/DOCX (MS Word), a
 • zaslaný na e-mailovou adresu konference2011@vse.cz do 15. srpna 2011.

V případě přijetí příspěvku může být jeho formátování před publikací ve sborníku upraveno vydavatelem tohoto sborníku.

© Katedra manažerského účetnictví 2011, Vysoká škola ekonomická v Praze. Foto: J. Koudelka a J. Stránský