Konference „Řízení výkonnosti: kde leží konkurenční výhoda?“

Je nám potěšením pozvat Vás k účasti na 7. ročníku mezinárodní konference, kterou pořádá katedra manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Hlavní náplní této každoročně pořádané konference zůstává zájem o inovativní přístupy v oblasti řízení výkonnosti, měření výkonnosti a o jejich informační podporu.

Zdánlivě krátké, ale také velice inspirativní období od počátku krize do současnosti vyvolává významnou otázku: co odlišuje podniky, které – navzdory srovnatelné „startovací čáře“ – vyšly z krizové lázně silnější než dříve a prosperují, od těch, které svůj boj o přežití již vzdaly nebo se jen obtížně s důsledky krize vyrovnávají?

Hlavními řečníky konference budou uznávaní odborníci na řízení výkonnosti, zástupci prestižních evropských univerzit a manažeři významných českých i nadnárodních společností. V hlavním programu konference (15. – 16. září) se můžete těšit na Rajiva Bankera (Temple University, USA), Miloslava Bjalka (Barum Continental), Danu Juráskovou (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze), Evu Kislingerovou (VŠE v Praze), Bohumila Krále (VŠE v Praze), Winfrieda Krauseho (Škoda Auto), Františka Kulovaného (BAEST), Tomáše Sedláčka (ČSOB), Libora Šteffeka (Toyota Tsusho Europe) a Josefa Tesaříka (TESCO SW) jako přednášející, kteří již přislíbili svoji účast na konferenci.

Hlavní blok konference si můžete rozšířit o doprovodné akce (14. září): profesoři John Christensen (University of Southern Denmark) a Tom Groot (VU University Amsterdam, Holandsko) uvedou jako hlavní řečníci výzkumné fórum konference, profesor Rajiv Banker (Temple University, USA) pak povede jednodenní manažerský workshop.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague