Reference účastníka

Od jisté doby se snažím pouze o věci, které mají smysl. Nepouštím se tedy již principiálně tolik do akcí, které již na první pohled tomuto jednoduchému kritériu nevyhovují. Samozřejmě je možné udělat chybu, pokud je dělení činností na smysluplné a ty druhé, řešeno pouze subjektivním pohledem.

Mnoho subjektivních pohledů, které však mají stejný výsledek, lze však považovat za určující objektivum. Proč to říkám, je zcela jasné. Moje spokojenost s kurzem celoživotního vzdělávání na katedře MU VŠE v Praze je podpořena i spokojeností mých kolegů z kurzu a to zcela jednoznačným způsobem. Pokud bych měl vyzvednout několik věcí, které pro mě měly zásadní význam, pak je to nejen získání informací od skutečných kapacit, ale hlavně možnost s těmito lidmi vést odbornou diskusi. Tříbení názorů a praktická zaměřenost kurzu na podstatné a aktuální otázky řízení společností je nepochybně také významná přidaná hodnota.

V neposlední řadě je důležitá ještě jedna zásadní věc. Nikdo z nás neví úplně všechno. Při vzniku problému dohledáváme potřebné informace v odborné literatuře, z webových portálů a novinových článků. Většina autorů příslušné problematiky však pochází právě z okruhu lidí, kteří se podílejí na chodu tohoto kurzu a na které mám nyní již přímé spojení. Dnešní doba opticky zkracuje vzdálenosti a hranice úspěchu a neúspěchu, je nebezpečně blízko sebe. Kvalitní informační a znalostní podpora napomáhá tomu, abychom se po hranici, která rozděluje úspěch a krach, pohybovali s mnohem větší jistotou a nonšalancí. Po absolvování tohoto kurzu mám dobrý vnitřní pocit, že jsem pro úspěch, v souladu s úvodem tohoto mého hodnocení, udělal krok, který měl velký smysl.

Petr Kotouč
Ředitel společnosti EK Eko Real Benešov, spol. s.r.o.
krizový manažer