Organizační informace 2020/2021

Kde semináře probíhají?

Výuka probíhá v moderním kampusu Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově (nám. W. Chruchilla 4, Praha 3) v tzv. Nové budově VŠE (dále jen NB VŠE).

Jaké jsou termíny konání jednotlivých školicích bloků a jejich obsahové zaměření?

Termín
13.–14. 11. 2020
4.–5. 12. 2020
15.–16. 1. 2021
12.–13. 2. 2021
5.–6. 3. 2021
26.–27. 3. 2021
16.–17. 4. 2021
14.–15. 5. 2021
11. 6. 2021

Konkrétní rozložení témat do jednotlivých termínů bude upřesněno v září 2020.

Výuková témata naleznete zde.

V kolik semináře začínají a jaký je harmonogram školících dní?

Semináře probíhají v pátek celý den a v sobotu dopoledne dle následujícího harmonogramu:

Harmonogram
Pátek
8:30 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 10:30 Výuka
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:15 Výuka
12:15 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:45 Výuka
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:30 Výuka
Sobota
9:00 – 10:30 Výuka
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:30 Výuka

Je zajištěno občerstvení?

Pro účastníky semináře je zajištěn páteční oběd v restauraci Akademický klub VŠE a drobné občerstvení během přestávek.

Jaké jsou výukové materiály?

Každý účastník obdrží první den konání výuky dvě odborné publikace:

  • Fibírová J., Šoljaková L., Wagner J., Petera P.: Manažerské účetnictví – nástroje a metody, Praha, Wolters Kluwer 2019, 416 s.
  • Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press 2018, 4. rozšířené vydání, 792 str.

Při registraci dostanete rovněž výukové materiály pro daný školicí blok (prezentace, případové studie a příklady). Prezentace budou současně zaslány všem účastníkům v elektronické podobě.

Je možné připojení na internet?

V areálu školy je možnost připojení k Wi-Fi. Přihlašovací údaje získáte při registraci.