Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu je vysvětlit souvislosti a principy moderních controllingových nástrojů a metod a zároveň objasnit, jak je možné využít controllingové informace při řešení manažerských otázek:

Program se skládá z devíti vzájemně návazných výukových seminářů, které probíhají vždy v pátek (celý den) a sobotu (dopoledne) každé tři až čtyři týdny od listopadu do června.

Obsahové zaměření jednotlivých seminářů:

1. Význam účetnictví pro řízení podnikatelského prostředí
Garant: Bohumil Král, profesor katedry manažerského účetnictví

2. Základy finančního řízení podniku
Garant: Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D., katedra financí a oceňování podniku

3. Cíle, obsah a struktura controllingu a manažerského účetnictví
Garant: Jana Fibírová, profesorka katedry manažerského účetnictví

4. Řízení a měření výkonnosti po linii výkonů (produktový controlling)
Garant: Jaroslav Wagner, vedoucí katedry manažerského účetnictví

5. Řízení a měření výkonnosti po linii odpovědnostních středisek (controlling středisek)
Garant: Libuše Šoljaková, docentka katedry manažerského účetnictví

6. Procesní řízení a jeho informační zajištění (controlling procesů)
Garant: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D., vedoucí katedry manažerského účetnictví

7. Základy plánování a rozpočetnictví
Garant: Ondřej Matyáš, katedra manažerského účetnictví

8. Využití účetních informací pro rozhodování
Garant: Bohumil Král, profesor katedry manažerského účetnictví

9. Strategicky orientované manažerské účetnictví & Manažerské řízení a jeho počítačová podpora
Garant: Jaroslav Wagner, vedoucí katedry manažerského účetnictví

Zpět


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague