Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

Hledat
Pokročilé hledání
Zaměření kurzu

Efektivní řízení moderní firmy se neobejde bez dynamického propojení strategie a strategických cílů s nástroji řízení podnikové výkonnosti. Jako manažeři potřebujete transformovat strategické cíle do výkonnostních úkolů, stanovit pravidla řízení nákladů a ziskovosti produktů, vyhodnocovat efektivnost podnikových procesů a činností a přitom zlepšovat finanční zdraví podniku. K tomu potřebujete zvolit adekvátní controllingové nástroje a účinně je implementovat do řízení firmy, abyste mohli diagnostikovat silné a slabé stránky podniku, korigovat současný stav a především využít potenciál podniku.

Zpět