Cena

Zápisné zahrnuje více než 100 hodin výuky ve vzdělávacím programu.

Přihlášením na kurz kromě toho získáte také:

Základní cena za celý vzdělávací kurz je 29 000 Kč (osvobozeno od daně z přidané hodnoty dle §57 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Při společném přihlášení dvou účastníků (například z jedné firmy), nebo při závazném přihlášení do konce června 2017 získávají účastníci 10 % slevu.

Platbu je možné provést úhradou celé částky do konce října 2017 anebo ve dvou stejných splátkách do konce října 2017 a do konce ledna 2018 (to ocení ti, kteří mají volné zdroje na vzdělávání pro rok 2017 omezené).

Zpět


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague