Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

Hledat
Pokročilé hledání
Cena

Zápisné zahrnuje více než 100 hodin výuky ve vzdělávacím programu.

Přihlášením na kurz kromě toho získáte také:

  • výukové materiály pro každý seminář (prezentace, případové studie nebo příklady);
  • dvě odborné publikace;
  • možnost zpracování závěrečné práce včetně čtyř hodin osobní konzultace s vedoucím práce a závěrečné obhajoby práce;
  • páteční obědy v restauraci Deštník v budově VŠE a drobné občerstvení v průběhu výuky;
  • připojení na Wi-Fi v průběhu výuky.

Základní cena za celý vzdělávací kurz je 29 000 Kč (osvobozeno od daně z přidané hodnoty dle §57 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Při společném přihlášení dvou účastníků (například z jedné firmy), nebo při závazném přihlášení do konce června 2017 získávají účastníci 10 % slevu.

Platbu je možné provést úhradou celé částky do konce října 2017 anebo ve dvou stejných splátkách do konce října 2017 a do konce ledna 2018 (to ocení ti, kteří mají volné zdroje na vzdělávání pro rok 2017 omezené).

Zpět